Kvalitet och Miljö

Miljö

För att upprätthålla den höga kvalitetsnivån har vi utarbetat noggranna kontrollrutiner för varje avdelning; order, repro, tryckeri, efterbehandling och utleverans. Miljö och hållbarhet är också viktiga delar i vår totala kvalitet. Vi har utarbetat en tydlig miljöpolicy, med prioritet på förnyelsebara resurser och miljömärkta insatsvaror, minimering av utsläpp och avfall samt hög andel återanvändning. Och vi har kompletterat med en hållbarhetspolicy, som utöver miljömålen även har sociala och ekonomiska mål. Och vi tror att du tycker det är lika viktigt som vi tycker.

Svanen